Šalvěj divotvorná prodej
    Home  Salvia účinky  Salvia užívání  "SHOP"  Zasílání  Kontakt
    Hallucinogeny
Salvia Listy
Salvia Extract
    Sedativa
Kratom Listy
Kratom Extract
    Marihuana
Semena
    Směs ke kouření
TaiHigh
    Vodní dýmka
Hobo Nargile
 
Marihuana Semena
Marihuana semena
Barney`s Farm
Bulldog_seeds
My status
Chat/Call Live on Skype!

Šalvěj Divotvorná

Salvia Divinorum
Šalvěj divotvorná
pochází z oblasti Sierra Mazateca v Oaxaca, Mexico, kde je stále používána místními kmeny Mazatéků při jejich slavnostních šamanských rituálech.Mimo těchto rituálů je také používána k léčení v malých dávkách.
Šalvěj divotvorná je například doporučována jako diurektikum a k léčení lehkých onemocnění včetně průjmu, chudokrevnosti, bolesti hlavy, revma a nadýmání.

Vizionářská bylina
Salvia divinorum je mimořádná vizionářská bylina. Vytváří hluboce introspektivní stav vědomí a je využívána pro meditaci a rozjímání. Její účinky jsou jedinečné a nelze je srovnávat s účinky jiných léků či drog. Účinky šalvěje divotvorné nejsou pro mnohé vnímany stejně. Šalvěj přitahuje nejvíce, zralé a filozoficky smýšlející jedince.
Před užitím šalvěje, je důležité vědět o účincích a případném riziku spojeném s nezodpovědným používáním. Šalvěj je jedinečná v tom, že si o ni nelze vytvořit žádný úsudek na základě zkušeností, které jste měli s jinými bylinami nebo jinou drogou.
Šalvěj má co nabídnout:
- fascinující psychoaktivní účinky, smyslná obohacení, magické cesty, okouzlení, cestování časem, filozofické postřehy, duchovní zkušenosti, a možná dokonce i hojení a věštění.

Užívání
Šalvěj by se měla užívat uvážlivě, inteligentním způsobem, a to pouze odpovědnými osobami, které jsou zdravé mysli a s jasným záměrem. Pokud je šalvěj užívána správným způsobem, vytváří unikátní stav "božské opilosti."
Stovky let je užívána v náboženských obřadech a léčení Mazatecky - indiány, kteří žijí v provincii Oaxaca v Mexiku.

Šalvěj divotvorná není "DRUG PARTY" na rozdíl od alkoholu či jiných povzbuzujících prostředků. Šalvěj je vědomí-měnící bylina, která může být použita při hledání vize, nebo v léčebném rituálu. Při správném užití, Salvia umožňuje vidění. Je to bylina s dlouhou tradicí posvátného použití pro hluboké meditace.
Nejlepší je ji užívat v klidném prostředí a to buď samostatně nebo s jedním nebo dvěma dobrými přáteli.

Salvinorin A a účinky
Účinky šalvěje jsou velmi odlišné od alkoholu, ale stejně jako alkohol i šalvěj zhoršuje koordinaci. Šalvěj obsahuje chemickou látku zvanou Salvinorin A.
Salvinorin A je příčinou změny myšlenkových pochodů. Není chemicky příbuzný s jinou psychoaktivní látkou a není to alkaloid.
Čistý Salvinorin A je velmi silný. Dávky jen několik set mikrogramů způsobí vnímatelný účinek, a dávky vyšší než 1 miligram je příliš mnoho pro většinu lidí.
Vzhledem k jeho extrémní potenci, čistý Salvinorin A by nikdy neměl být použit s vyjímkou, dávek měřených s laboratorní přesností.
Naštěstí list šalvěje je stokrát slabší než čistý Salvinorin A, a proto může být užíván mnohem bezpečněji.
Listy šalvěje jsou fyzicky zcela bezpečné k lidskému organizmu. Toxikologické studie ukázaly, že Salvinorin A je mimořádně netoxický. Ještě nikdo nezemřel na předávkování šalvěje.

Návykovost
Šalvěj není návyková. Lidé, kteří se rozhodnou užívat šalvěj, poměrně zřídka inklinují k návykovosti. Šalvěj není povzbuzující, není to narkotikum a ani uklidňující prostředek. Stejně jako mnoho enthnogenů, v dostatečně vysokých dávkách může vyvolat představy, ale od ostatních enthnogenů zcela odlišné.

Právní norma
I přesto, že nebyly vědecky prokázány žádné negativní účinky na zdraví během užívání, šalvěj divotvorná je negativně vnímána některými zákonodárci a stala se nezákonou v některých zemích.
V České republice Šalvěj divotvorná nefiguruje na seznamu omamných látek a tudíž jak užívání tak i držení šalvěje divotvorné je legální.

Šalvěj divotvorná
Kratom Strom
Směs ke kouření
Vodní Dýmka HoboNargile